Oiva Agility ry:n tavoitteena on opastaa jäseniään kouluttamaan koiristaan hyvin käyttäytyviä koirakansalaisia ja iloisia harrastuskumppaneita positiiviseen vahvistamiseen perustuvilla koulutusmenetelmillä.

Koulutusperiaatteet

Yhdistyksen kaikessa toiminnassa hyödynnetään koiran kannalta miellyttäviä ja tutkitusti tehokkaita koulutusmenetelmiä. Yksinkertaistaen voisi todeta, että toivottua käyttäytymistä vahvistetaan palkitsemalla koira sen toimiessa oikein tai evätään mahdollisuus palkkioon koiran toimiessa väärin. Tarvittaessa ympäristöä muokataan siten, että ei-toivottu käytös estyy eikä näin ollen pääse vahvistumaan.

Vaikka yhdistyksen tarjoamassa koulutuksessa käytetään positiivisia koulutustapoja, positiivinen ei ole tässä yhteydessä synonyymi kaiken sallivalle ja välinpitämättömälle tyylille: koira tarvitsee rajoja ja rakkautta sekä ennen kaikkea johdonmukaisuutta! Muistathan, että koira oppii koko ajan – myös silloin, kun sitä ei varsinaisesti kouluteta. Kaikella ohjaajan toiminnalla on vaikutus koiran käyttäytymiseen; käytöksen jälkeisestä seurauksesta riippuu lisääntyykö vai väheneekö kyseinen käytös tulevaisuudessa.

Taitavalla palkkion käytöllä pääsee vähintään yhtä hyvään lopputulokseen kuin kurittamalla tai torumalla koiraa. Myös ihmiset oppivat parhaiten myönteisessä ja avoimessa ilmapiirissä. Koulutusohjaajien ja muiden kurssilaisten tulee antaa palautetta rakentavassa hengessä.

Kukin koirakko etenee omien taitojensa ja edellytystensä mukaisesti. On toki toivottavaa, että kukin ohjaaja asettaa itselleen tavoitteita ja ottaa omalta osaltaan vastuuta, koska koiran oppimisnopeus on kuitenkin suurelta osin riippuvainen siitä, kuinka paljon ohjaaja on valmis harjoittelemaan itsenäisesti ohjattujen koulutuskertojen välillä.

Ryhmäkoot pidetään pieninä, jotta koulutusohjaajalla on riittävästi aikaa käydä harjoitteita läpi kunkin koirakon kanssa ja antaa henkilökohtaista palautetta.

Parhaaseen lopputulokseen pääsee harjoittelemalla koiran kanssa systemaattisesti kiinnittäen huomiota perusasioiden sujuvaan hallintaan. Harjoituksia vaikeutetaan vähitellen ja ne pohjautuvat aiemmin opitun varaan. Näin koulutustilanteesta muodostuu miellyttävä kokemus sekä koiralle että ohjaajalle, jolloin kumpikaan ei pääse turhautumaan. Koirat pyritään kouluttamaan mahdollisimman suoritusvarmoiksi ja nopeiksi. Tämän tavoitteen voi saavuttaa toimimalla itse johdonmukaisesti ja pitämällä huolen siitä, että ei koskaan vaadi koiralta enempää kuin mitä se sillä hetkellä osaa.

Kaikkien koulutuksiin osallistuvien henkilöiden edellytetään sitoutuvan pitämään huolta koiriensa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä kiinnittämään huomiota koiran laji- ja rotutyypillisiin tarpeisiin. Tälläisiä ovat muun muassa riittävä liikunnan ja virikkeiden määrä, sopiva ravinto ja mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin.